Política de privacitat

En compliment de les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a FERRETERIA BADIA S.A., s’ha de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés (rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit), la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per FERRETERIA BADIA S.A..

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a FERRETERIA BADIA S.A. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant FERRETERIA BADIA S.A. de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

FERRETERIA BADIA S.A. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Es exonera FERRETERIA BADIA S.A. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FERRETERIA BADIA S.A. sempre que procedeixi de fonts alienes a FERRETERIA BADIA S.A..

Cessió de dades a tercers.

FERRETERIA BADIA S.A. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En tot moment, podrà Un. Exercitar els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés (rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit), la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a FERRETERIA BADIA S.A.- NIF: A58670621, Dir. Postal: C/ Hermenegild Clascar, 12 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona, també pot enviar un correu electrònic a: montse@ferreteriabadia.com
En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades solicitándoselo al nostre personal, o bé al correu electrònic montse@ferreteriabadia.com indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

FERRETERIA BADIA S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FERRETERIA BADIA S.A. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.